Termeni și condiții

Toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea AM Amarim Grup SRL, J40/16904/2020, avand adresa sediului social si al punctului de lucru in Bucuresti, Sector 3, Aleea Lunca Moldovei nr.1.

AM Amarim Grup SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul și /sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Utilizarea acestui site implică acceptarea acestor termeni și condiții. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Acest site este întreținut și administrat de AM Amarim Grup SRL, care va fi denumită în continuare Societate. Persoana fizică sau juridică care comandă și achiziționează produse prin intermediul site-ului www.organicbeau.ro, este denumită în continuare Client.

Întregul conținut al site-ului www.organicbeau.ro este proprietatea Societății și a furnizorilor săi, și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr 8/1996). Folosirea fără acordul în scris al Societății, a oricaror informatii, date sau fotografii, se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare (administrativ, civil sau penal).

Securitatea datelor personale și a informațiilor / GDPR

Pentru AM Amarim Grup SRL este foarte importantă protecția datelor cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție.

Din data de 25 mai 2018 devine direct aplicabil, și în România, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (denumit în cele ce urmează “Regulamentul“).

Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale (ale persoanelor fizice) și crearea unui climat de încredere, care să permită fiecărei persoane (fizice) să dețină și să exercite controlul efectiv, direct și prompt asupra prelucrării propriilor date cu caracter personal.
Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm despre cum protejăm datele dumneavoastră personale, respectiv despre cum ne însușim, aplicăm și respectăm prevederile Regulamentului în această privință.

A. Datele personale prelucrate
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare ale clienților persoane fizice, date demografice, de localizare sau orice (alte) date personale pe care le colectăm direct de la clienți sau din alte surse (controlabile sau verificabile), atunci când deveniți clientul nostru sau când folosiți serviciile noastre.

B. Scopurile în care prelucrăm datele personale
Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a putea prelucra comenzile (facturare, livrarea produselor comandate, confirmarea comenzilor, facilitarea comunicării), de a vă furniza produse cosmetice organice și/sau naturale, informații în legătură cu noile oferte AM Amarim Grup SRL, de a vă permite să fiți la curent, tot timpul, cu noutățile și noile produse pe care le comercializăm și de a vă oferi recomandări referitoare la solicitările dumneavoastră.

Pe de altă parte, mai prelucrăm datele dumneavoastră personale și pentru a vă oferi, la cerere, asistență cu privire la comenzile online, pentru a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau la sediul AM Amarim Grup SRL ; în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim și, nu în ultimă instanță, pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor, etc.
Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate de clienții noștri (persoane fizice) cu AM Amarim Grup SRL, fie pe necesitatea de a respecta o obligație legală imperativă, ori pe interesul nostru legitim sau un interes public major (cum ar fi apărarea națională, ordinea publică sau siguranța națională), fie, dupa caz, pe consimțământul dumneavoastră, dacă v-ați manifestat opțiunea expresă în acest sens.

C. Administrarea acordurilor exprimate de clienți. Posibilitatea schimbării opțiunilor
Pentru a fi în măsură să vă oferim servicii personalizate și cât mai apropiate de interesele dumneavoastră, prelucrăm, de regulă, date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenția umană. Pentru acest tip de prelucrare, inclusiv în ceea ce privește comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră.
Ca să vă asigurăm un acces simplu, direct și facil, vă rugăm să țineți cont de faptul că aveți posibilitatea să verificați și să modificați oricând acordurile pe care vi le-ați exprimat până în prezent în relația cu noi. O puteți face fie trimițând o solicitare la adresa: info@organicbeau.ro, prin poștă la adresa sediului nostru (Aleea Lunca Moldovei, nr.1, bl. B4, Sector3, București), fie solicitând acest lucru în scris, direct la sediul nostru, prin completarea, semnarea și depunerea unui formular special dedicat de verificare a situației – la zi – a acordurilor exprimate de către dumneavoastră, cu privire la o anumită/-ite chestiune/-uni determinate.

D. Destinatarii comunicărilor noastre. Transferul de date către operatori și destinatari, din România și din străinătate
În vederea prestării de servicii cât mai competitive către clienții noștri, pentru a executa tranzacțiile pe care dumneavoastră le inițiați, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, vă informăm că este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale, dupa caz, către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi, parteneri contractuali, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei, ori din Uniunea Europeană / spațiul economic european ori din afara acestora.

Cu toate acestea, în momentul și cu ocazia transmiterii / transferului datelor dumneavoastră personale, ne asigurăm, întotdeauna și în mod permanent, că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră personale de către respectivii destinatari enumerați mai sus (spre exemplu, prin instituirea și agrearea unor clauze contractuale standard, implementarea și existența unor reguli corporatiste obligatorii – corporate binding rules etc.).

E. Prelucrarea securizată a datelor personale
Vă informăm că datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de către Amarim Grup SRL cu respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate, precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice imediate, complete și adecvate, pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit sau neautorizat.

Asemenea măsuri pot consta, dar fără a se limita la, limitarea accesului (terților) la datele personale prelucrate, criptarea sau anonimizarea datelor, stocarea și/ sau arhivarea acestora, în medii securizate etc.

Începând cu data de 25 mai 2018, prevederile prezentei Informări înlătură și abrogă clauzele contractuale privind prelucrarea datelor personale, așa cum acestea sunt cuprinse în contractele, angajamentul, înțelegerile și convențiile (inclusiv, orice alte documente contractuale bilaterale, indiferent de denumirea acestora), semnate între companie și clienți.

F. Perioada de prelucrare (și stocare) a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile legale privind arhivarea.

G. Drepturile clienților și modalitățile de exercitare a acestora
Pe lângă drepturile dumneavoastră existente (de care deja beneficiați în baza Constituției României și a legislației subsecvente), vă informăm că, de la data aplicării Regulamentului, beneficiați de drepturi specifice suplimentare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, așa cum sunt acestea enumerate mai jos:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile noastre de prelucrare a datelor dumneavoastră personale. Acest drept include următoarele:
 • dreptul de acces la datele prelucrate;
 • dreptul de a fi informați cu privire la:
 • scopurile prelucrării,
 • categoriile de date personale prelucrate,
 • persoanele fizice vizate,
 • destinatarii sau categoriile de destinatari,
 • perioada de stocare preconizată sau fixă,
 • sursa acestor date, precum și, acolo unde este cazul,
 • existența unui proces de prelucrare și decizional automat;
 • Dreptul la rectificarea datelor – vă puteți rectifica sau modifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat“) – puteți solicita și obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora de către noi nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – ne puteți solicita restricționarea prelucrării, în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție (la prelucrarea datelor) – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care să poată fi citit, în mod automat, sau ne puteți solicita ca respectivele date să i le transmitem unui alt operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modalitatea noastră de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte, doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Precizăm că, în cazul exercitării dreptului de retragere a consimțământului (în cazul în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră), vom opera imediat în sistemele noastre opțiunea dumneavoastră (de retragere a consimțământului), însă, din motive tehnice și operaționale, retragerea consimțământului își va produce efectele, în termen de maximum 14 zile de la data primirii cererii dumneavoastră de retragere.

 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: ne puteți cere și obține intervenția umană, cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și ne puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita, foarte ușor și facil, oricare din aceste drepturi (în mod individual sau cumulat, de la caz la caz), prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Aleea Lunca Moldovei, nr.1, bl. B4, Sector3,, București prin poștă sau prin e-mail, la adresa: info@organicbeau.ro, sau telefonic la numărul: 0747444174.

De asemenea ne puteți contacta oricând și puteți cere mai multe detalii, utilizând oricare dintre datele de contact menționate mai sus.

Ne asigurăm că toate documentele, politicile și procedurile noastre interne, care fac parte din regulile noastre corporatiste obligatorii (corporate binding rules) respectă, întru totul, dispozițiile Regulamentului, oferindu-vă, în acest mod, posibilitatea reală și efectivă de a fi permanent informați, la zi și în mod adecvat si de a vă putea alege produsele dorite.

Pe site-ul www.organicbeau.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Societatea nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Conținutul site-ului și responsabilități
Conținutul site-ului a fost alcătuit în colaborare cu reprezentanții mărcilor care se găsesc pe site. Descrierile produselor sunt identice cu cele puse la dispoziția Societății de către reprezentanții fiecărei mărci în parte și s-au depus eforturi semnificative pentru a minimaliza toate greșelile care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi facută vinovată de niciun prejudiciu rezultat în urma accesării defectuoase a informațiilor prezentate pe site sau din incapacitatea de folosire a informațiilor.

Odată cu lansarea comenzii și cumpărarea produsului/produselor, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, acestea având valoare de contract valabil încheiat.

În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, societatea își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută. Valoarea maximă a obligațiilor Societății, față de orice client, în cazul nelivrarii sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv. După expedierea produselor, Societății nu i se mai poate cere returnarea banilor în niciun fel și , de asemenea, nici returnarea produselor.

Magazinul online www.organicbeau.ro nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care vizitatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului www.organicbeau.ro. Societatea nu răspunde de conținutul și calitatea site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.organicbeau.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

Societatea nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet. De asemenea nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun fel de pagube apărute prin folosirea în orice fel sau incorectă a produselor achizitionate prin intermediul acestui site.

Societatea nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achizitionate nu corespund așteptărilor pentru care au fost achiziționate, însă produsele pot fi înlocuite dacă reclamația este întemeiată.

Informațiile prezentate în site au titlu informativ și nu substituie sfatul medicului sau al altui specialist în terapii naturale. Societatea nu își asumă nicio răspundere privind eficiența produselor în cazul folosirii acestora în tratamente, utilizarea informațiilor și a serviciilor din site-ul www.organicbeau.ro se face pe propria răspundere a utilizatorului.

Descrierile produselor prezente pe acest site sunt informative și pot fi schimbate fără o înștiințare prealabilă. Prețurile pot fi actualizate fără o înștiințare prealabilă. Prețurile finale sunt exprimate în lei, incluzând TVA 19%.

Societatea depune toate eforturile pentru o informare corectă a tuturor informațiilor legate de produse și stocuri, însă nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a produselor afișate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsă momentană din stoc, etc.).
Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiți pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de Societate, dar nu și alte despăgubiri. Orice reclamație va fi adusă la cunoștința Societății în maximum 24 de ore de la recepționarea produselor, urmând ca aceasta să fie, după caz, transmisă furnizorului produselor respective, spre soluționare.

Fotografiile de produs conținute pe site sunt cu caracter informativ și nu constituie obligație contractuală. Societatea nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcționarea defectuoasă a site-ului, cum ar fi erori și probleme tehnice.

Termene de livrare
Termenul de livrare al produselor cumparate de la societatea noastră se încadrează în mod normal între 1 și 3 zile lucrătoare din momentul înregistrării comenzii pe site-ul www.organicbeau.ro. Pentru mai multe detalii vă rugam consultați secțiunile “Livrare și Metode de plată”.

Promoții și oferte speciale
Societatea își stabilește singură regulamentele promoțiilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul canalelor proprii de comunicare. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea, promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita stocului disponibil. Societatea nu garantează disponibilitatea pe stoc a tuturor produselor pe întreaga durată a perioadei de promoție și poate întrerupe sau anula orice promoție în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

Returnarea produselor
În cazul în care există nemulțumiri față de produsele achiziționate, conform O.G. 449/2003 și O.G. 6/2016, Clientul are dreptul de a denunța unilateral comanda, notificand în scris sau telefonic că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

Legea mai prevede și faptul că nu pot fi denunțate unilateral contractele de furnizare a unor produse care prin natura lor nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid. Astfel, produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat, sigilat, fără a reprezenta urme de uzură, modificare sau consum, atât în cazul produsului cât și ale accesoriilor/consumabilelor care îl însoțesc, cu etichetele intacte și documentele originale care l-au însoțit (factură fiscală, etc.).

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind același serviciu de transport cu care s-a făcut și expedierea, respectiv prin firma de curierat. Nu se accepta returnarea produselor prin poștă. La primire, coletul va fi verificat pentru a se constata dacă îndeplinește condițiile mai sus menționate, în caz contrar acesta va fi refuzat. Astfel, vor fi refuzate coletele care conțin produse în altă stare decât cea în care au fost livrate (desigilate, încercate, folosite, etc.), cele a căror returnare nu a fost notificată în prealabil, precum și cele care conțin produse deteriorate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare.

Conform legii, AM Amarim Grup SRL va înapoia valoarea comenzii (inclusiv taxele de transport, daca este cazul) în cel mult 14 zile calendaristice de la data returnării, prin transfer bancar în contul specificat de client.
Prin excepție de la condițiile de mai sus, doar în cazul în care produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor menționate în comanda cumpărătorului sau prezintă vicii de fabricație în primele 24 ore de la recepție, returnarea se poate face pe cheltuiala Amarim Grup SRL, clientul putând opta pentru înlocuirea produselor sau restituirea imediată a valorii lor. Regulile privind restituirea în starea originala a produselor se aplică, cu excepția situațiilor în care viciile de fabricație s-au constatat dupa desigilarea produselor.

Taxe
Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și cheltuielile de expediție, acolo unde acestea se aplică.

Dispute și conflicte
Orice tentativă de acces neautorizat pe site-ul www.organicbeau.ro sau încercare de fraudă vor fi raportate autorităților competente. Orice conflict apărut între Societate și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor judecătorești românești. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.